Tribal Wars Stats: Svět 14: Statistics

Celkem hráčů

Aktivní hráči

Celkem kmenů

Aktivní kmeni

Celkem vesnic

Opuštěné vesnice

Celkem dobytí

Celkem změn kmene


2019-05-26 03:46:30 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1