Tribal Wars Stats: Svět 8: Statistics

Celkem hráčů

Aktivní hráči

Celkem kmenů

Aktivní kmeni

Celkem vesnic

Opuštěné vesnice

Celkem dobytí

Celkem změn kmene


2019-06-24 21:19:29 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1