Tribal Wars Stats: Svět 57: Rankings

Jméno Kmen Pozice Skóre Pořadí v útoku Útok Pořadí v obraně Obrana
Mikasha TXPU 1 670,918,239 1 223,431,079 1 414,805,740
Thanos TXPU 2 405,811,537 8 94,955,562 10 105,356,541
Zili TXPU 3 311,017,732 4 130,121,443 5 155,103,767
Lord Lord hozy TXPU 4 310,693,787 14 75,742,784 2 204,572,858
Kapros TXPU 5 258,049,433 5 123,636,578 12 100,847,411
dalton TXPU 6 236,444,071 6 111,721,732 9 109,188,328
-Juana- TXPU 3 7 233,207,345 40 24,528,411 3 197,702,742
eCko6 TXPU 8 225,635,873 3 138,142,368 29 36,949,461
Lady Calibris TXPU 3 9 212,370,213 22 45,188,924 7 113,766,658
parkurista1 TXPU 10 210,489,606 2 170,538,628 44 21,094,192
FORZA INTER TXPU 3 11 207,648,478 18 53,299,261 11 101,795,119
Sára Bzdtr 12 206,099,598 52 18,701,277 4 175,259,824
CarbonAuto TXPU 3 13 183,906,302 35 29,457,942 6 136,836,285
Tannari TXPU 14 182,746,448 11 85,375,968 18 84,149,615
Johnny Zhivago TXPU 15 182,490,027 9 93,341,234 28 39,184,143
samrli1 TXPU 16 181,527,641 20 52,163,493 8 113,713,787
Dejvid92 TXPU 17 175,805,419 27 37,515,738 53 13,474,118
aguti -IK- 18 160,587,302 34 29,878,602 17 84,512,401
Medík Tedík TXPU 19 158,394,134 10 87,728,090 32 32,222,880
Viper the Fish TXPU 20 154,816,911 13 82,179,940 34 30,492,029
Další strana
Pozice:
Hledat:

2019-05-24 22:52:03 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1