Tribal Wars Stats: Svět 57: Rankings

Pozice Jméno Kmen Bodů Vesnic Průměrně bodů na vesnice
1 Mikasha TXPU 21,602,800 1,879 11,497
2 Nikys139 TXPU 21,015,274 1,578 13,318
3 anok TXPU 18,761,611 1,522 12,327
4 parkurista1 TXPU 15,152,416 1,229 12,329
5 Zili TXPU 14,847,327 1,111 13,364
6 Viper the Fish TXPU 11,807,506 1,039 11,364
7 JirasJJ TXPU 11,499,192 955 12,041
8 eCko6 TXPU 11,471,830 1,000 11,472
9 dalton TXPU 11,317,689 1,067 10,607
10 Thanos TXPU 11,201,851 902 12,419
11 Tannari TXPU 11,041,493 1,113 9,920
12 Kapros TXPU 10,456,041 829 12,613
13 bojova mys TXPU 10,448,301 1,058 9,876
14 JanPoko TXPU 10,067,919 770 13,075
15 Medík Tedík TXPU 9,016,062 910 9,908
16 Johnny Zhivago TXPU 7,700,000 770 10,000
17 Lord Lord hozy TXPU 6,986,433 692 10,096
18 INVINCIBLE DEATH TXPU 6,976,175 700 9,966
19 bitak TXPU 6,787,955 687 9,881
20 samrli1 TXPU 6,730,553 671 10,031
Další strana
Pozice:
Hledat:

2019-05-25 00:16:37 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1