Tribal Wars Stats: Svět 5: Units

Jednotka Dřevo Hlína Železo Obyvatelstvo Rychlost Útok Obrana Obranná kavalerie Obranní lučišníci Maximum dopravovaného množství Čas stavby
Kopiník 50 30 10 1 18 10 15 45 20 25 637.5
Šermíř 30 30 70 1 22 25 50 25 40 15 937.5
Sekerník 60 30 40 1 18 40 10 5 10 10 825
Špeh 50 50 20 2 9 0 2 1 2 0 562.5
Lehká kavalerie 125 100 250 4 10 130 30 40 30 80 1125
Těžká kavalerie 200 150 600 6 11 150 200 80 180 50 2250
Beranidlo 300 200 200 5 30 2 20 50 20 0 3000
Katapult 320 400 100 8 30 100 100 50 100 0 4500
Šlechtic 40000 50000 50000 100 35 30 100 50 100 0 11250

2019-05-26 03:04:46 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1