Tribal Wars Stats: Svět 33: Map

Úroveň přiblížení:

Procentuální přibližování. Minimální hodnota je 100% (maximálně oddáleno) a maximální hodnota je 1000% (maximálně přiblíženo).
Centre on:

When zoomed in over 100%, you can use this to change the x and y position the map is centered on.
Zobrazit opuštěné vesnice:

Pokud je toto označeno a "označené pouze" není, opuštěné vesnice budou na mapě zobrazeny šedivě.
Larger markers:

When checked any defined markers will be shown on the map in a larger size.
Pouze značky:

By default, the map includes all villages in the world. Checking this option will allow you to set a custom background colour and hide all villages except those you mark.
Dull background:

When this option is enabled the base background and villages will be dulled. This adds emphasis to any markers.
Rozdělení kontinentů:

If the continent grid is enabled the map will include lines to show the boundries of continents on the map.
Continent numbers:

When this option enabled the map will include the continent numbers. Only works well at low zoom levels.
Continent numbers:

Displays a circle showing how far a village can send a nobleman.

Nastavení mapy

Stuoeň přiblížení ?%
Centre on ?|
Pouze značky ?
Zobrazit opuštěné vesnice ?
Larger markers ?
Barva pozadí
Dull background ?
Rozdělení kontinentů ?
Continent numbers ?
Show max noble distance ?|
Resetovat veškeré nastavení a značky

Označení kmene

Delete
Nové označení Import

Označení hráče

Delete
Nové označení Import

Označení vesnice

X: Y: Delete
Nové označení Import
  

Please paste a list of tribe tags in the textbox below, seperated by new lines.

Please paste a list of player names in the textbox below, seperated by new lines.

Please paste a list of villages coordinates in the textbox below, seperated by new lines.2021-06-13 14:17:48 CEST