Tribal Wars Stats: Svět 32: Statistics

Celkem hráčů

Aktivní hráči

Celkem kmenů

Aktivní kmeni

Celkem vesnic

Opuštěné vesnice

Celkem dobytí

Celkem změn kmene


2019-09-21 00:52:21 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1