Tribal Wars Stats: Svět 29: Units

Jednotka Dřevo Hlína Železo Obyvatelstvo Rychlost Útok Obrana Obranná kavalerie Obranní lučišníci Maximum dopravovaného množství Čas stavby
Kopiník 50 30 10 1 18 10 15 45 20 25 1020
Šermíř 30 30 70 1 22 25 50 25 40 15 1500
Sekerník 60 30 40 1 18 40 10 5 10 10 1320
Špeh 50 50 20 2 9 0 2 1 2 0 900
Lehká kavalerie 125 100 250 4 10 130 30 40 30 80 1800
Těžká kavalerie 200 150 600 6 11 150 200 80 180 50 3600
Beranidlo 300 200 200 5 30 2 20 50 20 0 4800
Katapult 320 400 100 8 30 100 100 50 100 0 7200
Paladin 20 20 40 10 10 150 250 400 150 100 21600
Šlechtic 40000 50000 50000 100 35 30 100 50 100 0 18000
0 0 0 0 0,017 0 15 45 25 0 1

2020-02-21 14:16:37 CET