Tribal Wars Stats: Svět 11: Statistics

Celkem hráčů

Aktivní hráči

Celkem kmenů

Aktivní kmeni

Celkem vesnic

Opuštěné vesnice

Celkem dobytí

Celkem změn kmene


2019-04-23 10:41:03 CEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1